Включи се в Европейската гражданска инициатива за достъп до легален и безопасен аборт

Над 20 милиона жени в Европа нямат достъп до аборт. В Полша много жени умират, поради липсата на легален и безопасен достъп до аборт. Хиляди жени на територията на ЕС са принудени да пътуват в други държави, за да получат основни медицински услуги. Милиони трябва да плащат за тези услуги, тъй като те не се покриват от медицинските застраховки.

Гражданите на ЕС имат възможността да променят тази тревожна статистика, като се включат в инициативата за осигуряване на достъпни аборти в Европа.

Кампанията е на движението My Voice, My Choice (Моят глас, моят избор) и е първата в историята на ЕС, призоваваща правна промяна на ниво ЕС. Инициативата настоява ЕС да приеме законодателство, което да създаде финансов механизъм, подпомагащ държавите членки, да осигурят безопасни грижи за абортите за тези, които нямат достъп до тях.

Инициативата свързва повече от 150 организации и граждани във всички 27 държави-членки на ЕС. До момента са събрани повече от 150 хил. подписа, което превръща кампанията в  сме най-бързо разрастващата се инициатива на ниво ЕС в историята. Нужни са обаче един милион подписа, за да се осигури равен достъп до здравеопазване за всички.

Като оператор на проект „Права и ценности“, чрез който подкрепяме инициативи по темите права на гражданите на ЕС, демокрацията, многообразие и равенство, Ви подканваме да подкрепите инициативата.

Подпишете тук  https://eci.ec.europa.eu/044/public и споделете линка с хора, които също припознават нуждата от достъп до качествени медицински услуги за всички граждани на територията на ЕС.

Тази инициатива е от решаващо значение за опазване на здравето и благосъстоянието на огромен брой жени в ЕС и представлява значителна стъпка към равен достъп до здравеопазване за всички.