Подкрепяме 65 граждански инициативи в защита на демокрацията, равенството и основните права на човека

7.11. 2023
Шестдесет и пет инициативи на граждански организации и народни читалища в защита на демокрацията, равенството и основните права на човека на обща стойност от приблизително един милион и шестстотин хиляди евро бяха одобрени за подкрепа в рамките на проект „Права и ценности“ (ProEUvaluesBG)

Проект „Права и ценности“

В подкрепа на демокрацията, върховенството на правото и правата на човека

АКТУАЛНО

КАНДИДАТСТВАЙ

Проект „Права и ценности“ предоставя възможност на граждански организации и читалища от цялата страна да получат подкрепа за реализиране на граждански инициативи по темите права на гражданите на ЕС, демокрацията, многообразие и равенство. Подкрепата се предоставя през два фонда – „Действие“ – за организации, работещи на национално ниво, на стойност до 60 000 евро и „Заедно“ за организации, работещи на местно ниво, на стойност до 20 000 евро.

УЧИ С НАС

Учи с нас“ е пространството, в което партньорите по проекта ще представим различни възможности за самостоятелно учене на всеки заинтересован по темите, свързани с правата на гражданите на ЕС, демокрацията, многообразието и равенството. Ще разполагате с различни ресурси – документи на ЕС, анализи, коментари, доклади и други. Уебинарите, организирани по време на информационната кампания за конкурса за финансиране ще бъдат удобен и лесен източник на иформация за всички кандидати за финансиране по двата фонда „Действие“ и „Заедно“. Ще споделяме и различни обучителни материали, които могат да помогнат на всяка гражданска организация да повиши качеството си на работа по различни теми. Интерактивен онлайн курс ще обобщи натрупаните знания и опит в изпълнението на проекта.