Документи за изпълнение

Тук можете да намерите необходимите образци на документи във връзка с отчетността при изпълнението на инициативите по фонд „Действие“.

Образец на междинен технически отчет

Образец на финален технически отчет

Образец на финален финансов отчет

Образец на междинен финансов отчет

Тук можете да намерите необходимите образци на документи във връзка с отчетността при изпълнението на инициативите по фонд „Заедно“.

Образец на междинен технически отчет

Образец на финален технически отчет

Образец на междинен финансов отчет

Образец на финален финансов отчет