Политика за защита на личните данни

Проект „Укрепване ролята на гражданските организации в България за защита и насърчаване на основните европейски права и ценности“, наричан Проект „Права и ценности“ (ProEUvaluesBG) се изпълнява в рамките на Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV). Финансиращата институция е Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), съгласно правомощията, които са й делегирани от Европейската комисия.

Проект „Права и ценности“ се изпълнява от консорциум, включващ: 1) Фондация „Институт Отворено Общество – София“, 2) Фондация „Работилница за граждански инициативи“, 3) The European Citizen Action Service, на български език: Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS), съвместно с регистрирания й в България клон. Всяка от трите организации, членуващи в консорциума, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Организациите прилагат самостоятелно своя политика за защита на личните данни.

Повече информация по отношение на политиката за защита на личните данни, прилагана за дейностите по изпълнение на Проект „Права и ценности“ можете да намерите както следва:

Фондация „Институт Отворено Общество – София“ – водещ партньор в консорциума, отговаря за цялостното изпълнение на дейностите по проекта и управлява фонд за финансова подкрепа на инициативи „Действие“. Политика за защита на личните данни може да намерите тук.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – управлява информационните дейности по проекта и фонд за финансова подкрепа на инициативи „Заедно“. Политика за защита на личните данни можете да намерите тук.

Европейска служба за граждански действия – управлява дейностите за изграждане на капацитет по проекта, включени в обучителна програма „Пътеводител“. Политиката за поверителност може да бъде намерена тук