За нас

Проект „Укрепване ролята на гражданските организации в България за защита и насърчаване на основните европейски права и ценности“, наричан Проект „Права и ценности“ (ProEUvaluesBG) събира три граждански организации с опит в подкрепа на гражданския сектор и демократичното участие както на национално, така и на Европейско ниво. Партньори в изпълнението на проекта са Фондация „Институт Отворено общество – София“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).

Институт Отворено общество – София (ИООС)

Институт Отворено общество – София (ИООС) е българска неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза с над 30 годишен опит в предоставянето на безвъзмездно финансиране в подкрепа на гражданския сектор в България. От създаването си през 1990 година Институтът се застъпва за демократизацията на обществено-политическия живот, работи за разширяването на гражданските свободи и за спазването на основните човешки права и подпомага укрепването на институциите на гражданския сектор.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ)

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) е гражданска организация, регистрирана в обществена полза през 2001 година, като наследник на програмата за България на британската организация Чарити Ноу Хау. ФРГИ подкрепя инициативните – граждански лидери, групи и организации – за да работят по-ефективно за своите каузи, целеви групи и общности и така да променят средата и повишават качеството на живот на хората. Фондацията насърчава дарителските практики в България като възможност за социална промяна и работи за това активно с частни индивидуални и корпоративни дарители. ФРГИ предоставя финансиране, технологични ресурси, знания и умения на хора и организации. Фокус на дарителските програми на фондацията са темите за социалната промяна, образованието, културата, демокрацията, равенството, недискриминацията и др. През 2005 г. Фондацията е първата в страната, на която е поверено управлението на корпоративен фонд. ФРГИ е финансирала над 2500 граждански инициативи. Ресурсът, който Фондацията е предоставила е над 15 милиона лева, с които пряко е повлияла живота на 1 милион български граждани, В момента ФРГИ управлява редица индивидуални дарителски фондове, сред които Фонд “Валя Крушкина”, ФМИ инициативи, „Ти и Lidl за по-добър живот“, „Запознайте се и програмирайте“, „За децата на Милен“.

Европейска служба за граждански действия (ECAS)

Европейска служба за граждански действия (ECAS) e международна неправителствена организация с членове в цяла Европа (над 150 огранизации и лица) и над 30 години опит. Мисията на ECAS е да овластява гражданите с цел постигане на по-приобщаващ и силен Европейски съюз чрез насърчаване и защита на гражданските права, както и създаване и подкрепа за механизми, които усилват демократичното участие и ангажираността на граждани и граждански организации с ЕС. През 2021 ECAS открива своя първи клон в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в София. Клонът използва натрупаната експертиза, за да провежда дейности за укрепване на демокрацията и създаването на активно и информирано гражданско общество в региона. В допълнение, дейностите на ECAS служат и за популяризиране на предизвикателствата и добрите примери от ЦИЕ пред институциите на ЕС.