Документи за сключване на договор по фонд „Действие“

Тук можете да намерите необходимите образци на документи във връзка със сключване на Договор за финансова подкрепа на инициатива по фонд „Действие“:

Договор за финансова подкрепа на инициатива

Общи условия за финансова подкрепа на инициатива

Формуляр за финансова идентификация на бенефициент по договор за финансова подкрепа на инициатива

Декларация от бенефициента