Документи за сключване на договор по фонд „Заедно“

Тук можете да намерите необходимите образци на документи във връзка със сключване на Договор за финансова подкрепа на инициатива по фонд „Заедно“:

Общи условия за финансова подкрепа на инициатива