Контакти

Email: proeuvalues@osi.bg

Институт Отворено общество – София

София 1000
улица Солунска 56

Телефон: (+359 2) 930 66 19
Факс: (+359 2) 951 63 48

Email: info@osi.bg

Работилница за граждански инициативи

София 1408
улица Енос 7, ет. 6, ап.9

Телефон: (+359) 887 095 920

Email: office@frgi.bg