Обучителна програма „Пътеводител“

Партньорите в изпълнението на проект „Права и ценности“ събират своя опит и експертиза в изпълнението на различни мерки за изграждане на знания и умения.

Ученето в проекта ще се случва на различни нива от изпълнението му.

В рамките на проекта ще се реализира обучителна програма „Пътеводител“, целяща да подпомогне идейно и практически разработването и осъществяването на проектите по фондове „Действие“ и „Заедно“ чрез споделяне на международен опит и представяне на инициативи, осъществени от граждански организации в други страни членки на Европейския съюз.

В допълненение, обучителната програма ще представи и знания и умения за управление на организации, проекти, комуникации и други важни за доброто функциониране на една гражданска организация умения.

„Пътеводител“ включва следните дейности:

  • Представяне на дванадесет теми – съдържателно и чрез конкретни примери от международната практика – по време на информационните дни и последващите уебинари, по които организациите могат да кандидатстват в рамките на тематичните области на конкурса за финансиране: Права на ЕС, Демокрация и Многообразие и равенство.
  • Тематично подпомагане на организациите, избрани да реализират проекти по фонд „Заедно“, по пътя им от концепция за проект до детайлен план за осъществяване на проектната идея.
  • Техническа помощ за организациите, избрани да реализират проекти по фонд „Заедно“, по пътя им от концепция за проект до детайлен план за осъществяване на проектната идея.
  • Ангажиране на организациите, осъществяващи проекти по фонд „Действие“, в Майсторски класове за обмяна на опит между тях, споделяне на международен опит и добри практики и реализиране на съвместни дейности.
  • Обобщаване на натрупаните знания и опит в интерактивен онлайн курс, достъпен за всички заинтересовани.

Обучителна програма „Пътеводител“ ще съпътства дейностите по двата фонда за формирането на общности с практически знания и умения в разработването и реализирането на инициативи по темитичните области на проекта: Права на ЕС, Демокрация и Многообразие и равенство.