Подкрепяме 65 граждански инициативи в защита на демокрацията, равенството и основните права на човека

Шестдесет и пет инициативи на граждански организации и народни читалища в защита на демокрацията, равенството и основните права на човека на обща стойност от приблизително един милион и шестстотин хиляди евро бяха одобрени за подкрепа в рамките на проект „Права и ценности“ (ProEUvaluesBG) , изпълняван съвместно от Институт „Отворено общество“ – София, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и международната неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) и цели да подпомогне гражданския сектор в България и неговата роля в отстояването на европейските ценности чрез два фонда – фонд „Действие“ и фонд „Заедно“.

След проведен открит конкурс, в рамките на който бяха получени общо 189 предложения за инициативи и концепции, Институт „Отворено общество“ – София сключи договори за подкрепа на 16 инициативи на граждански организации по фонд „Действие“. Фонд „Действие“ подкрепя инициативи на граждански организации, допринасящи за повишаване на осведомеността относно ценностите на ЕС, както и за защита и насърчаване на прилагането на тези ценности на национално ниво.

В същото време други 49 организации, взели участие в конкурса, бяха одобрени и получиха подкрепа за разработване на пълни предложения за инициативи по фонд „Заедно“. Фондът се управлява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и предоставя възможности за обучение и подкрепа с до 20 000 евро на инициативи на граждански организации, които целят да разширят своите дейности в посока познаване, приемане и прилагане на ценностите на ЕС на местно ниво.

В рамките на фонд „Действие“ бяха подкрепени инициативи на следните граждански организации: фондация „Заедно в час“, Фондация „Гутенберг 3.0“, фондация „Четиридесет и две“ в партньорство с фондация „Дарик“, Националната мрежа на здравните медиатори, Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София в партньорство с Асоциация на Европейските журналисти – България, фондация „Офф медия“, Българско училище за политика „Димитър Паница“, Програмен и аналитичен център за европейско право, Институт за пазарна икономика, фондация „Инфо спейс“, фондация „Център за либерални стратегии“, сдружение „Деветашко плато“, Национална мрежа за децата, сдружение „Ретина България“ в партньорство с Българска Хънтингтън Асоциация и Фондация за реформа в местното самоуправление, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и Младежка ЛГБТ организация Действие.

Одобрените организации по фонд „Действие“ получиха подкрепа под формата на фиксирана сума (lump sum) до 60 000 евро при облекчени административни процедури. Всяка от подкрепените организации също така взе участие в индивидуална обучителна сесия, насочена към изграждане на капацитет за по-доброто изпълнение и отчитане на съответната инициатива.

Над 100 представители на организациите с одобрени концепции по фонд „Заедно“ получиха подкрепа за разработване на пълно предложение за инициатива във втората фаза на конкурса по проект „Права и ценности“. В рамките на обучителната програма „Пътеводител“ представители на граждански организации преминаха успешно двудневно обучение. От 1-ви до 16-ти ноември подкрепата за тях продължава с провеждането индивидуални онлайн срещи. Крайният срок за подаване на пълни предложения за инициативи по фонд „Заедно“ е 12.12.2023 г.

Очаквайте скоро по-подробна информация за стартиралите инициативи по фонд „Действие“, както и за резултатите от втората фаза на конкурса по фонд „Заедно“.