В Деня на Европа стартира разяснителната онлайн кампания по проект „Права и ценности“

На 9-ти май – Денят на Европа бяха проведени първите два от общо осем информационни уебинара, подпомагащи кандидатите в конкурса за финансова подкрепа по проект „Права и ценности“. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) и подкрепя демокрацията, върховенството на правото и правата на човека.

Над 150 представители на граждански организации и читалища са проявили интерес да се включат в серията от уебинари, като близо 80 от тях, чрез участието си в първите два уебинара, получиха подробна информация за изискванията за кандидатстване по двата фонда на конкурса – фонд „Действие“ и фонд „Заедно“. В отделните уебинари участие взеха представителите на съответните организации, които управляват двата фонда. За фонд „Действие“ това е Институт Отворено общество – София и за фонд „Заедно“ – Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

До 18-ти май продължава разяснителната онлайн кампания чрез провеждане на 6 уебинара за всеки от трите тематични приоритета на конкурса („Права на ЕС“, „Демокрация“ и „Многообразие и равенство“). В рамките на всеки уебинар „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS) ще представи и конкретни примери за осъществени успешни инициативи, които могат да бъдат добри идеи за кандидатите по двата фонда.

Желаещите да се включат в тематичните уебинари все още могат да заявят участие чрез предварителна регистрация ТУК.

Проект „Права и ценности“ ще предостави възможност на граждански организации и читалища от цялата страна да получат подкрепа за реализиране на граждански инициативи по темите права на гражданите на ЕС, демокрация, многообразие и равенство. Проектът се изпълнява в партньорство от фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).