Над 70 представители на граждански организации събра информационният ден в София

На 21 април 2023 година в София се проведе третата информационна среща по проект „Права и ценности“. Срещата бе предназначена за граждански организации и читалища, проявяващи интерес за участие в конкурса за финансиране на инициативи. Участниците в срещата надхвърлиха 70 човека.

Срещата започна с представяне на регионалните измерения на резултатите от проведеното от Институт Отворено общество София изследване на обществените нагласи в България към основните ценности на ЕС през 2021-2022 г., представени от Изпълнителния директор на Института, Георги Стойчев. След това представителите на ИОО и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ запознаха участниците с възможностите и изискванията за кандидатстване по двата фонда на конкурса – фонд „Заедно“ и фонд „Действие“. В следобедната част от срещата партньорите по проекта от „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS) отново представиха полезни и много интересни примери от граждански инициативи, реализирани в страни – членки на ЕС, свързани с темите на конкурса.

През следващата седмица на 25 април ще се състои информационна среща във Велико Търново, на 26 април във Варна и на 27 април в Бургас.

За участие в предстоящите информационните дни е необходима предварителна регистрация тук.

През месец май се планира организирането на онлайн информационни срещи. Следете страницата на сайта за информация за датите.