Повече от 90 участници събра първата годишна среща по проект „Права и ценности“

На 15 май в София се проведе първата годишна среща на тема „Общност в действие“ на организациите, финансирани по проект „Права и ценности“.  На срещата присъстваха над 90 участници, представители на 60-те организации, които получиха подкрепа по двата фонда на проекта – „Заедно“ и „Действие“.

Събитието даде възможност на присъстващите да се запознаят, да представят първите резултати от своите инициативи и да обсъдят възможности за взаимодействие с цел засилване ефекта от работата им.

Годишната среща откриха изпълнителните директори на трите организации, които стоят зад проект „Права и ценности“: Георги Стойчев, Институт Отворено общество – София (ИООС), Илияна Николова, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Ася Кавръкова, Европейска служба за граждански действия (ECAS).

Събитието постави фокус върху темите за ефективната комуникация и възможностите за сътрудничество между подкрепените организации. Разпределени в четири групи, участниците търсиха отговор на въпросите как да общуват пълноценно помежду си, как да постигат синергия между отделните инициативи и как да си сътрудничат на регионално и национално ниво. В резултат бяха изведени важни принципи за постигане на по-добро сътрудничество и по-голямо въздействие от проекта.

„Темите са първото нещо, което ни обединява. Всеки има експертиза в конкретна област и е натрупал полезни практики, които другите могат да използват и надграждат. Синергията е ние да учим от другите и те да се учат от нас.“

Петър Бодуров, Фондация „Подобри“

По време на дискусиите, участниците очертаха и кои са основните начини за разширяване кръга от хора, подкрепящи европейските ценности.

„Ще мотивираме хората да припознаят европейските ценности бавно и с много работа. Изграждането на доверие и споделяне на личен опит е пътят към промяната на нагласите.“

Мила Минева, Център за либерални стратегии

Особено полезни бяха интерактивните сесии, по време на които представители на подкрепените организации споделяха резултатите от техните инициативи. Проведени бяха общо 11 интерактивни срещи, които преминаха под формата на работилници и живи библиотеки. В тях представители от финансираните организации споделиха опит и провокираха дебат сред участниците..

„Интеракцията по време на живите библиотеки създаде чудесна възможност да се опознаем по-добре, да изградим доверие и да обмислим потенциални партньорства. Днес много говорихме за доверието и смятам, че това може да се изведе като ключова дума от днешните работилници.“

Мирослава Маджарова, Клуб на нестопанските организации, Търговище

Всеки участник представи себе си, чрез предмет, който символизира неговата работа в организацията. Постигнатите до момента резултати от инициативите бяха представени чрез прожекция на видеа, създадени от подкрепените организации.

Срещата приключи с награждаване на участниците, разработили интерактивните сесии.

Проект „Права и ценности“ (ProEUvaluesBG) се изпълнява от Институт „Отворено общество – София“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и European Citizen Action Service (ECAS) с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV).