Очаквайте информация за резултатите от конкурса по проект „Права и ценности“ до 8-ми септември 2023 г.

Процедурата за оценка и подбор на инициативи по фонд „Действие“ и на концепции по фонд „Заедно“ се извършва съгласно посочения в насоките за кандидатстване по двата фонда индикативен график. От подадените 189 предложения по конкурса, 187 преминаха успешно етапа на проверка за административно съответствие и бяха допуснати до качествена оценка. До края на месец август ще приключат етапите на качествената оценка и подбор от Комисията за избор на инициативи. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите писмено чрез имейл и запис в Електронната система за подаване и управление на проекти – ЕСПУП в периода между 28-ми август и 8-ми септември 2023 г.