Предстоящи обучения за организации финансирани по Фонд „Заедно“

През месец юни ще бъде проведено първото от поредица обучения за организации, финансирани по Фонд „Заедно“ на проект „Права и ценности“. Участниците ще бъдат  разделени в три групи съобразно регионите,  в които работят – София (6-7 юни), Стара Загора (17-18 юни) и Русе (19-20 юни). Участниците ще имат възможност да повишат знанията и уменията си по темите за управлението и организационната структура и привличането, работата със и задържането на човешките ресурси в контекста на гражданския сектор.

През септември и октомври 2024 г. ще бъдат проведени следващите обучения. Второто (края на месец септември) ще се фокусира върху темите за комуникациите и набирането на средства. По време на първите две обучения ще бъдат дадени  конкретни практически задачи за участниците, изпълнението на които ще бъде обсъдено в третото заключително обучение (месец октомври), което ще е под формата на практическа лаборатория за ценностно-базирано организационно укрепване.

Обученията се провеждат с цел изграждане и подобряване на капацитета на гражданските организации в България, като създават и възможността за обмяна на знания и опит мeжду участниците. Чрез изграждането на мрежа от устойчиво функциониращи и споделящи опит организации, обученията по фонд „Заедно“ и проект „Права и ценности“ като цяло насърчават дългосрочното развитие на гражданския сектор на регионално, а от там и на национално ниво.