Предстоящи уебинари в рамките на конкурса за финансова подкрепа на граждански инициативи по проект „Права и ценности“

През месец май представители на граждански организации и народни читалища, имащи интерес към конкурса за финансова подкрепа на инициативи по проект „Права и ценности“, могат да се включат в 8 уебинара.

За всеки от трите тематични приоритета на конкурса ще се проведе отделен уебинар, включващ както информация по същество, така и примери за успешни инициативи от други страни членки на ЕС. Възможни дати за участие за всеки от тематичните приоритети: „Права на ЕС“ (10-ти или 16-ти май), „Демокрация“ (11-ти или 17-ти май) и „Многообразие и равенство“ (12-ти или 18-ти май).

Подробна информация за изискванията за кандидатстването за фонд „Действие“ ще бъде дадена по време на уебинара на 4-ти май, а за фонд „Заедно“ на 9-ти май.

За участие в уебинарите е необходима предварителна регистрация ТУК. След регистрация, на вашия имейл ще получите линк за достъп до срещите.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЕБИНАРИТЕ

  • Насоки за кандидатстване – фонд „Действие“ – 4-ти май, 15:00-16:30
  • „Права на ЕС“ – 10-ти май, 15:00-16:30
  • „Демокрация“ – 11-ти май, 15:00-16:30
  • „Многообразие и равенство“ – 12-ти май, 15:00-16:30
  • Насоки за кандидатстване – фонд „Заедно“ – 9-ти май, 15:00-16:30
  • „Права на ЕС“ – 16-ти май, 15:00-16:30
  • „Демокрация“ – 17-ти май, 15:00-16:30
  • „Многообразие и равенство“ – 18-ти май, 15:00-16:30

Проект „Права и ценности“ ще предостави възможност на граждански организации и читалища от цялата страна да получат подкрепа за реализиране на граждански инициативи по темите права на гражданите на ЕС, демокрация, многообразие и равенство. Проектът се изпълнява в партньорство от фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).