Ден на Европа

На 9 май отбелязваме Деня на Европа. За втора поредна година правим това на фона на започнатата от Русия война в Украйна, която е съпътствана от агресивни атаки срещу общите ценности на народите в ЕС и тяхното единство.

Денят на Европа е посветен на мира и единството в Европа и е свързан с историческата декларация на френския външен министър Робѐр Шума̀н. С тази декларация на 9 май 1950 година той предлага създаването на Европейската общност за въглища и стомана, която е първата стъпка към изграждането на това, което днес е Европейският съюз.

„Световният мир не може да бъде запазен без съзидателни усилия, пропорционални на опасностите, които го грозят“, казва Шуман още в първото изречение на своята декларация.

ЕС е преди всичко проект за запазване и насърчаване на мира в Европа. За приноса си за постигането на тази цел през 2012 г. ЕС е отличен с Нобелова награда за мир. Наградата беше връчена на Съюза за отстояването на каузите на мира, помирението, демокрацията и човешките права в Европа.

ЕС се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства.

Тези ценности се наричат „европейски“ не защото са различни от националните ценности, споделяни от държавите-членки, а защото са общи за тях. Тези ценности са залегнали и в основата на българската конституция.

Мнозинството български граждани изразяват подкрепа за тези ценности. Те вярват в демокрацията, подкрепят евроатлантическата ориентация на страната и смятат, че западните либерални демокрации са най-добре управляваните държави в света и следва да служат като пример за България. В същото време мнозинството граждани не са удовлетворени от начина, по който функционират институциите в страната, въздържат се от участие в организирани форми на обществен живот и смятат, че законите не са справедливи и не се прилагат еднакво за всички.

Това са част от основните наблюдения в съвместен доклад на Институт „Отворено общество“ – София и Центъра за либерални стратегии, посветен на обществените нагласи към основните ценности на Европейския съюз – демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2021-2022 г.

Гражданските организации играят ключова роля в отстояването и прилагането на тези ценности. Често те са на първата линия в борбата срещу дезинформацията, в отстояването на правата на човека и в насърчаването на ценностите на демокрацията, равенството и върховенството на правото.

Над 60 инициативи на граждански организации в защита на тези общи европейски ценности ще бъдат подкрепени през настоящата година в рамките конкурс по проект „Права и ценности“ (ProEUvaluesBG), осъществяван съвместно от фондация „Институт Отворено общество – София“, фондация „Работилница за граждански инициативи“ и ECAS. Крайният срок за подаване на предложения по конкурса е 12 юни, 17 часа. В периода от 9 до 18 май ще се проведат осем уебинара, предоставящи информация за възможностите за кандидатстване по конкурса. За участие в уебинарите, можете да се регистрирате ТУК.