„Пресичащи се светове“: Театър по истории на хора с интелектуални затруднения се проведе във Варна

Театър, пресъздаващ живота на деца с интелектуални затруднения и техните родители, представиха във Варна. Събитието се проведе на 29 април, когато отбелязваме Европейският ден на солидарността между поколенията.

От сцената на Арт салона в Радио Варна, участниците разказаха за своя нелек път и изборите, пред които са били изправени. Представянията им бяха направлявани от професионални актьори, които им помогнаха да разкажат своите истории по емоционален и вдъхновяващ начин. 

Иновативният формат създаде подкрепяща атмосфера и насърчи разбирането и приемането на предизвикателствата, с които се сблъскват децата с интелектуални затруднения и техните близки.

Този вид събития имат силата да променят мисленето и отношението на обществото към хората с увреждания и да допринесат за по-приемливо и подкрепящо общество за всички“ споделят организаторите от Обществен дарителски фонд за Варна.

Сред гостите на събитието бяха представители на държавни и общински институции, социални експерти, както и лица с увреждания и техните семейства.

Всички присъстващи в залата бяха докоснати от емоциите и впечатленията, които се споделяха на сцената. Гостите бяха вдъхновени от смелостта и силата на участниците, които не само преодоляват своите трудности, но и говорят открито и искрено за тях.“, допълват организаторите.

Театърът по лични истории е част от инициативата „Пресичащи се светове” на Обществен дарителски фонд за Варна и има за цел да подпомогне хората с интелектуални затруднения във Варна и региона. Инициативата се изпълнява по фонд „Заедно“, част от проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).