Стара Загора е вторият домакин на обучението по Фонд „Заедно“

На 17 и 18 юни в Стара Загора се проведе първото обучение за втората група организации, изпълняващи инициативи по Фонд „Заедно“ на проект „Права и ценности“. Първата група беше обучена в София, а третата ще се включи в обучението в Русе. Трите групи са разпределени спрямо регионите, в които работят.

По време на обучението повече от 20 представители на граждански организации придобиха нови знания и усвоиха нови техники за по-ефективно управление на човешките ресурси, което е ключово за по-доброто представяне на организацията и гарантиране нейната устойчивост.

Обучението с третата група организации ще се проведе на 19 и 20 юни в Русе.

Обученията се провеждат с цел изграждане и подобряване на капацитета на гражданските организации в България, като създават и възможност за обмяна на знания и опит мeжду участниците. Чрез изграждането на мрежа от устойчиво функциониращи и споделящи опит организации, обученията по фонд „Заедно“ и проект „Права и ценности“ насърчават дългосрочното развитие на гражданския сектор на регионално, а от там и на национално ниво.