В Пловдив се проведе втора информационна среща по проект „Права и ценности“

Вчера, 20 април 2023 г., в Пловдив се проведе вторият от серията информационни дни, предназначени за граждански организации и читалища, проявяващи интерес за участие със свои инициативи в конкурса за финансиране на инициативи по проект „Права и ценности“. Присъстваха представители на над 30 граждански организации от южния централен регион за планиране. Срещата започна с представяне на регионалните измерения на резултатите от проведеното от Институт Отворено общество София изследване на обществените нагласи в България към основните ценности на ЕС през 2021-2022 г., представени от Изпълнителния директор на Института, Георги Стойчев. След това представителите на ИОО и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ запознаха участниците с възможностите и изискванията за кандидатстване по двата фонда на конкурса – фонд „Заедно“ и фонд „Действие“. В следобедната част от срещата партньорите по проекта от „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS) отново представиха полезни и много интересни примери от граждански инициативи, реализирани в страни – членки на ЕС, свързани с темите на конкурса.

Днес, 21 април 2023 г., в София се провежда поредната информационна среща. През следващата седмица на 25 април ще се срещнем с организации от Велико Търново, на 26 април от Варна и ще завършим със среща на 27 април в Бургас.

Регистрирайте се за участие в информационните дни тук.: https://proeuvalues.osis.bg/?p=277

През месец май планираме организирането на онлайн информационни срещи. Скоро ще ви информираме за точните дати.