Започнаха обученията за гражданските организации, изпълняващи инициативи по Фонд Заедно

На 7 и 8 юни в София се проведе първото от поредицата обучения за организации, финансирани по Фонд „Заедно“ на проект „Права и ценности“. В него се включиха представители на първата от трите групи, финансирани организации. Останалите две групи ще бъдат обучени в Стара Загора и Русе.

Повече от 30 активисти от гражданския сектор повишиха знанията и уменията си по темата за управлението и човешките ресурси в неправителствените организации.

В първия ден участниците започнаха работа като направиха самооценка в каква фаза се намира организацията, която представляват по отношение на човешките ресурси. След това имаха възможност да споделят опит и да обменят добри практики по темата. Всяка организация успя да идентифицира кои са възможностите и предизвикателствата по отношение на управлението на хората в нея.

Във втория ден на обучението участниците научиха повече кои са характеристиките на гражданските лидери и как да ги развиват в хора с различен професионален опит и статут в организационната йерархия. Панелът за привличането и задържането на доброволци, предизвика интересна дискусия и споделяне на опит.

Сесиите преминаха в интерактивен формат, което също допринесе за обмена на добри практики и поддържане на общностната атмосфера.

Следващите обучения от поредицата ще се проведат през септември и октомври 2024 г. и ще бъдат посветени на комуникациите и набирането на средства за граждански организации.

Обученията се провеждат с цел изграждане и подобряване на капацитета на гражданските организации в България, като създават и възможност за обмяна на знания и опит мeжду участниците. Чрез изграждането на мрежа от устойчиво функциониращи и споделящи опит организации, обученията по фонд „Заедно“ и проект „Права и ценности“ насърчават дългосрочното развитие на гражданския сектор на регионално, а от там и на национално ниво.