Гласуваме за Европейски парламент

От днес до неделя в страните от ЕС ще се проведат избори за Европейски парламент – единствената европейска институция, която се избира пряко от гражданите. Изборите в България ще се проведат в неделя, 9 юни заедно с насрочените извънредни избори за български парламент.

Европейският парламент приема закони и разглежда въпроси, които са от ключово значение за нашия живот: околна среда, сигурност, миграция, социални политики, права на потребителите, икономика, принципи на правовата държава и много други. Днес всяка важна национална тема има и европейски аспект.

Българските граждани ще определят 17 от общо 720 депутати в Европейския парламент, които ще участват при изготвянето на новото европейско законодателство и ще имат влияние върху избора на състава на следващата Европейска комисия. България ще има повече европейски депутати, отколкото например страни като Дания, Финландия или Ирландия. Общо 12 държави в ЕС ще имат по-малко депутати, отколкото България.

Като граждани на ЕС имаме повече права, включително да избираме и да бъдем избирани в избори за Европейски парламент. Тези права са гарантирани от Хартата на основните права на ЕС.

Повече за изборите за Европейски парламент може да научите тук.

Имаш право на глас. Използвай го!