Каква е степента на дезинформация в местните медии по отношение на ценностите на Европейския съюз?

„В местните медии много по-рядко се появяват откровено фалшиви новини. И дезинформациите и фалшивите новини „слизат“ към местни медии след като вече са се появили в национални.“   Това са само два от изводите от анализа на материали от над 1500 медии, включително повече от 250 местни и регионални издания, който сравнява тенденциите на регионално и национално с цел да установи степента на проникване на дезинформацията и фалшивите новини, свързани с ценностите на Европейския съюз, в периода септември 2023 – февруари 2024. Анализ на информационната среда в местните медии: дезинформация и фалшиви новини е част от дейностите, които екипът на Българско училище за политика „Димитър Паница“  осъществява по Инициативата „Контрапропаганда близо до вас“. Инициативата е насочена към изграждане на капацитет на журналистите от местните медии за разпознаване и противодействие на фалшивите новини, особено по отношение на ценностите, целите и политиките на Европейския съюз. Очаква се инициативата да обхване 42 журналисти от местни медии.

Инициативата „Контрапропаганда близо до вас“ се изпълнява в рамките на фонд „Действие“ на проект „Права и ценности“ и представлява стъпка към укрепване на информационната среда в България и подобряване на журналистическите стандарти в местните медии.