Остава една седмица до крайния срок за кандидатстване по конкурса на проект „Права и ценности“

До 17.00 ч. на 12-ти юни 2023 г. граждански организации и читалища могат да подадат предложения за инициативи по фонд „Действие“ и за концепции по фонд „Заедно“ в рамките на конкурса по проект „Права и ценности“.

Презентациите от проведените информационни дни можете да намерите ТУК, а записите на уебинарите са достъпни ТУК.

Публикуваните въпроси и отговори във връзка с конкурса могат да бъдат намерени на страницата на проекта, раздел „Кандидатствай“, съответно за фонд „Действие“ и фонд „Заедно“.

Пожелаваме успех на кандидатите!

Проект „Права и ценности“ ще предостави възможност на граждански организации и читалища от цялата страна да получат подкрепа за реализиране на граждански инициативи по темите права на гражданите на ЕС, демокрация, многообразие и равенство. Проектът се изпълнява в партньорство от фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).