Проведе се първият Майсторски клас за бенефициентите по проект „Права и ценности“


На 26 март в София, Европейската служба за граждански действия (ECAS) – клон България проведе първия Майсторски клас по проекта „Права и ценности“, в който се включиха общо 37 представители на организациите с подкрепени инициативи по фондовете „Заедно“ и „Действие“.

Майсторският клас беше на тема „Борба с дезинформацията и изграждане на успешни кампании“ и се проведе със специалното участие на Мая Мазуркиевич, експерт по борба с дезинформацията с повече от 15 годишен опит в областта на политическия мениджмънт, външните работи и комуникацията, която в момента ръководи Отдела за стратегически комуникации в Alliance4EUrope. Тя проведе обучение за разбиране, противодействие и ефективна комуникация за справяне с дезинформацията, показвайки примери за успешни кампании, като акцентира върху положителните комуникационни стратегии и ефективните мерки за противодействие на дезинформацията. Обучението беше интерактивно и даде насоки на участниците как да разработват свои собствени кампании, подходящи за българския контекст.

Мартина Билдзиукевич, ръководител на Източно звено за стратегически комуникации в рамките на Европейската служба за външна дейност (EEAS) запозна участниците с последните инициативи на ЕК за борба с дезинформацията. Опит от успешната кампания на словенската гражданска организация Glas Ljudstva преди изборите в Словения през 2022 г. и сподели Филип Муки Добранич.

Още два майсторски класа по актуални теми предстои да бъдат проведени.