Проведе се и последният информационен ден в конкурса за инициативи по проект „Права и ценности“

На 27 април 2023 година се проведе последният, шести информационен ден в рамките на конкурса за финансиране на инициативи по проект „Права и ценности“. Информационните срещи, които се проведоха в шест региона за планиране, бяха предназначени за граждански организации и читалища, проявяващи интерес за участие със свои инициативи в конкурса.

Организатори на информационните дни и партньори по проекта са фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).

В първата част от дневния ред Георги Стойчев, Изпълнителен директор на ИООС, представи регионалните измерения на резултатите от проведеното от тях изследване на обществените нагласи в България към основните ценности на ЕС през 2021-2022 г. След това, представителите на ИООС и ФРГИ запознаха участниците с възможностите и изискванията за кандидатстване по двата фонда на конкурса – фонд „Заедно“ и фонд „Действие“.

В следобедната част от срещата партньорите по проекта от ECAS отново представиха полезни и много интересни примери от граждански инициативи, реализирани в страни – членки на ЕС, свързани с темите на конкурса.

През месец май ще се проведат общо 8 уебинари, включващи информация за изискванията за кандидатстване по двата фонда на конкурса, както и информация и добри примери за успешни инициативи по трите тематични приоритета на конкурса – „Права на ЕС“ , „Демокрация“ и „Многообразие и равенство“. За участие в уебинарите е необходима предварителна регистрация ТУК. След регистрация, на вашия имейл ще получите линк за достъп до срещите.