Информационни дни

Предварителен дневен ред

10.00 – 12.15Представяне на проекта „Права и ценности“ и възможностите за кандидатстване по фондовете „Действие“ и „Заедно“.
Национален и регионален контекст.
Запознаване с условията и реда за кандидатстване по двата фонда.

(11.00 – 11.15 Кафе пауза)
12.15 – 12.45Обяд
12.45 – 15.00Представяне на възможните теми за проекти по двата фонда, свързани с основните европейски ценности – човешкото достойнство, равенството между хората, демокрацията, върховенството на правото и правата на човека – включително чрез представяне на примери от граждански инициативи, реализирани в страни – членки на ЕС на тези теми.

(13.45 – 14.00 Пауза)

По време на следобедната сесия ще бъдат разгледани следните теми:

Европейски права• Европейски ценности
• Европейското гражданство
• Свобода на придвижване и установяване в ЕС
• Защита на правата на гражданите на ЕС
Демокрация• Институции на ЕС и достъп на гражданите до тях
• Демокрация на участието
• Свободни и честни избори
• Върховенство на закона в ЕС
• Медии и медийна свобода
Многообразие и равенство• Социален плурализъм
• Недискриминация, равенство, многообразие и приобщаване
• Дигитален преход

Лектори (сутрешна сесия):

Георги Стойчев, Изпълнителен директор на Институт „Отворено общество“ – София (ИООС)
Георги Стойчев има над 30 години професионален опит като журналист и мениджър на неправителствени организации и медии. От 2005 година той е изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София. Преди това е работил като директор и редактор в българския отдел на Радио „Свободна Европа“ в Прага. Неговата професионална кариера започва през 1992 година като редактор и водещ в новините на Българската национална телевизия. Георги Стойчев е магистър по философия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2010 година насам той ръководи екипа по създаването и поддържането на Рейтинговата система на висшите училища в България. От 2012 година насам той е мениджър на оператора на фонда за подкрепа на гражданското общество в България по ФМ на ЕИП.

Илияна Николова, Изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ)
Илияна Николова е историк по образование. Работи в гражданския сектор от 25 години, както в директна работа за изграждане на знания и умения на различни организации, така и в организационните и стратегически дейности на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Професионалният й път в сектора започва като Обучителен мениджър в програмата на британската неправителствена организация „Чарити Ноу Хау“ . От 2001 г. е свързана с ФРГИ като изпълнителен директор. Познава гражданския сектор в страната и региона на Централна и Източна Европа. Посланик на добра воля на Европейския стълб на социалните права (Комисията Барозу) и на Европейската гражданска инициатива (Комисията фон дер Лайен). Член е на Икономическия и социален съвет на Република България от групата на гражданските организации и на Съвета за развитие на гражданското общество.

Велико Шербанов, Финансов директор (ИОС), Финансов мениджър на проект „Права и ценности“
Велико Шербанов има над 30 години опит като финансов мениджър, включително на Програмата за НПО в България (FM 2009-2014) и Фонд Активни граждани България (FM 2014-2021) и на всички грантови програми на ИООС за последните 30 години.

Десислава Велкова, Старши юрист (ИООС), Мениджър на проект „Права и ценности“
Завършила „Право“ и „Международни отношения – право на ЕС“. С над 20 годишен опит в неправителствения сектор. През последните 10 години участва в управлението на програми и проекти за финансиране на организации от гражданския сектор.

Валери Панджаров, мениджър на фонд „Заедно“
Валери Панджаров има значителен опит в няколко организации от неправителствения сектор през последните 25 години. Образованието му включва магистърски степени по философия и политология. Професионалният му опит е свързан с управление на програми за финансиране на неправителствени организации, разработване и управление на проекти, оценител на проекти на граждански организации, финансирани от ЕС, както и по програми на други международни донори.

Лектори (следобедна сесия)

Ася Кавръкова, Изпълнителен директор на „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).
Завършила „право“ и „Европеистика“ в Софийския университет, Ася Кавръкова има 25 годишен опит в неправителствения сектор – от учредител и първия изпълнителен директор на българския клон на международната мрежа за борба с корупцията – Transparency International, през програмата „Демократична мрежа“ за подпомагане на гражданското общество в България на Американската агенция за международно развитие и Отворено общество, където ръководи програма „Европейски политики“, през времето на преговорите за присъединяване към Европейския съюз и малко след това, до „Европейската служба за граждански действия“ (ECAS), международна неправителствена асоциация, чиято мисия е да овластява гражданите да упражняват правата си на Европейски граждани. Ася е член на Управителния съвет на независимата дигитална медия EUobserver и член на журито на Европейския Парламент, присъждащо наградите за Европейски гражданин 2020 – 2024.

Симеон Стоянов, координатор за Централна и Източна Европа на „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).
Завършил „Европеистика“ в Софийски Университет, Симеон има опит в неправителствения сектор, изпълнявайки проекти по трансгранични оперативни програми и програма Еразъм+. В ECAS управлява дигитални инструменти за гражданско участие допринася за дейностите на клона на организацията в Централна и Източна Европа.

Диана Недева, обучител, „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).
Завършила „Публична администрация“ в УНСС, Диана има 10 години опит в разработването и прилагането на обучения насочени към права на човека, активно гражданство, включване и др. Обучител е на доброволци към Европейската доброволческа служба/ Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешките ресурси.