Проведе се четвърта информационна среща в конкурса за инициативи по проект „Права и ценности“

Днес, 25 април 2023 г., във Велико Търново се проведе четвъртата от предвидените общо 6 информационни срещи, предназначени за граждански организации и читалища, проявяващи интерес за участие със свои инициативи в конкурса за финансиране на инициативи по проект „Права и ценности“. Проектът се изпълнява в партньорство от: фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS).

В първата част от дневния ред на срещата Георги Стойчев, Изпълнителен директор на ИООС, представи регионалните измерения на резултатите от проведеното от тях изследване на обществените нагласи в България към основните ценности на ЕС през 2021-2022 г. След това, представителите на ИООС и ФРГИ запознаха участниците с възможностите и изискванията за кандидатстване по двата фонда на конкурса – фонд „Заедно“ и фонд „Действие.

В следобедната част от срещата партньорите по проекта от ECAS отново представиха полезни и много интересни примери от граждански инициативи, реализирани в страни – членки на ЕС, свързани с темите на конкурса.

Още две информационни срещи ще се реализират в рамките на тази седмица – на 26 април във Варна и на 27 април в Бургас. Досега такива срещи се проведоха също в Плевен, Пловдив и София.

За участие в информационните дни е необходима предварителна регистрирате ТУК!

*През месец май планираме организирането на онлайн информационни срещи. Скоро ще бъде публикувана информация за точните дати.